teisipäev, 12. september 2023

Õpilasesinduse president

12. septembril valiti õpilasesinduse presidendiks Christian Aleksejev 7.B klassist ning asepresidentideks Hendrik Hang (9.B) ja Karin Laks (7.A). Hoolekogus hakkab õpilasi esindama Christian.

Fotol Christian huvijuhi ja klassikaaslastega nõu pidamas.